Thể loại:Eo biển quốc tế

Thể loại này có thể bao gồm: (1) eo biển trong hải phận của nhiều hơn hai quốc gia có chủ quyền và (2) eo biển thuộc hải phận quốc tế.