Thể loại:Giáo phận Công giáo theo quốc gia

Trong Giáo hội Công giáo Rôma, giáo phận (Latinh: dioecesis hay episcopatus) là một đơn vị lãnh thổ gồm nhiều giáo xứ (xứ đạo) hay giáo họ (họ đạo), dưới quyền cai quản của một giám mục do giáo hoàng bổ nhiệm và được tấn phong hợp thức.

Thể loại con

Thể loại này gồm thể loại con sau.