Thể loại:Giới thiệu liên quan đến máy tính theo năm

Giới thiệu liên quan đến máy tínhkhoa học máy tính theo năm.

Thể loại con

Thể loại này gồm 4 thể loại con sau, trên tổng số 4 thể loại con.