Thể loại:Hình Internet cần được kiểm tra thủ công

Thể loại này chứa các hình ghi nguồn là Internet và do đó cần được duyệt thủ công. Gửi các tuần tra viên hình ảnh, bạn hãy kiểm tra xem liệu nguồn có cấp phép tự do cho các hình này hay không (cần lưu ý là Wikipedia cũng cần bên giữ bản quyền đồng ý cho phép dùng hình cho mục đích thương mại). Nếu có, hãy xuất các hình đó sang Commons và gắn các thẻ {{licensereview}} hoặc {{Flickrreview}} (nếu là hình Flickr) để yêu cầu người duyệt hình bên Commons xác nhận tình trạng bản quyền của hình.

Để xem tên người đăng hình, hãy bấm vào đây.

Tập tin trong thể loại “Hình Internet cần được kiểm tra thủ công”

178 tập tin sau nằm trong thể loại này, trong tổng số 178 tập tin.