Thể loại:Hướng dẫn về văn phong Wikipedia

Thể loại:Wikipedia hướng dẫn về văn phong là thể loại về văn phong cao nhất dành cho các trang, có liên hệ đến các tiêu chuẩn về trình bày và viết các văn bản tại Wikipedia. Một trang có thể xem là một hướng về văn phong nếu nó dùng để giúp giữ định dạng, cú pháp và văn phong của Wikipedia thống nhất.

Các hướng dẫn có thể được phân loại ra ngoài Cẩm nang về văn phong có thể được xếp loại tại đây một cách tự động bằng {{Subcat guideline|hướng dẫn về văn phong}} vào đầu trang.

Thể loại con

Thể loại này chỉ có thể loại con sau.

C