Thể loại:Hệ thống đại số máy tính

Một hệ thống đại số máy tính là một phần mềm máy tính thực hiện biến đổi các biểu thức toán học. Cốt lõi của hệ thống này là lưu trữ và biến đổi các biểu diễn toán học hoàn toàn trên dạng biểu tượng.

Các trang trong thể loại “Thể loại:Hệ thống đại số máy tính”

7 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 7 trang.