Thể loại:Hệ thống điều hòa không khí

Hệ thống điều hòa không khí bao gồm "sưởi, thông gió và điều hòa nhiệt độ" (tiếng Anh gọi chung là HVAC).