Thể loại:Kỹ thuật sân khấu

Kỹ thuật sân khấu là là một thuật ngữ lỏng lẻo mà đề cập đến chỉ là về bất cứ điều gì xảy ra ở hậu trường vào lúc trước, trong và sau khi sản xuất chương trình sân khấu hay tại nhà hát.

Thể loại con

Thể loại này có 2 thể loại con sau, trên tổng số 2 thể loại con.

H

T

Trang trong thể loại “Kỹ thuật sân khấu”

Thể loại này chứa 9 trang sau, trên tổng số 9 trang.