Thể loại:Khí hậu học

Khí hậu học là ngành khoa học nghiên cứu về các quy luật và hiện tượng của khí hậu.