Thể loại:Khởi đầu năm 1049

Thể loại này dành cho các tổ chức, địa danh hoặc các định nghĩa khác khởi đầu hoặc thành lập vào năm 1049.

Thể loại con

Thể loại này gồm thể loại con sau.