Thể loại:Khởi đầu năm 1074

Thể loại này dành cho các tổ chức, địa danh hoặc các định nghĩa khác khởi đầu hoặc thành lập vào năm 1074.

Thể loại con

Thể loại này chỉ có thể loại con sau.