Thể loại:Khởi đầu năm 1117

Thể loại này dành cho các tổ chức, địa danh hoặc các định nghĩa khác khởi đầu hoặc thành lập vào năm 1117.

Thể loại con

Thể loại này gồm 2 thể loại con sau, trên tổng số 2 thể loại con.