Thể loại:Khởi đầu năm 1165 ở châu Âu

Tổ chức, địa danh và các định nghĩa khác khởi đầu hay thành lập ở châu Âu vào năm 1165.

Thể loại con

Thể loại này gồm thể loại con sau.