Thể loại:Khởi đầu năm 1166

Thể loại này dành cho các tổ chức, địa danh hoặc các định nghĩa khác khởi đầu hoặc thành lập vào năm 1166.

Thể loại con

Thể loại này gồm 2 thể loại con sau, trên tổng số 2 thể loại con.