Thể loại:Khởi đầu năm 1309

Thể loại này dành cho các tổ chức, địa danh hoặc các định nghĩa khác khởi đầu hoặc thành lập vào năm 1309.

Thể loại con

Thể loại này gồm thể loại con sau.