Thể loại:Khởi đầu năm 1372

Thể loại này dành cho các tổ chức, địa danh hoặc các định nghĩa khác khởi đầu hoặc thành lập vào năm 1372.

Thể loại con

Thể loại này chỉ có thể loại con sau.