Thể loại:Khởi đầu năm 1520

Thể loại này dành cho các tổ chức, địa danh hoặc các định nghĩa khác khởi đầu hoặc thành lập vào năm 1520.

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.