Thể loại:Khởi đầu năm 1530

Thể loại này dành cho các tổ chức, địa danh hoặc các định nghĩa khác khởi đầu hoặc thành lập vào năm 1530.

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.