Thể loại:Khởi đầu năm 2010 ở Nam Mỹ

Tổ chức, địa danh và các định nghĩa khác khởi đầu hay thành lập ở Nam Mỹ vào năm 2010.

Thể loại con

Thể loại này gồm 3 thể loại con sau, trên tổng số 3 thể loại con.