Thể loại:Khởi đầu thế kỷ 16 ở châu Phi

Thế kỷ 15 ← Khởi đầu ở châu Phi thế kỷ 16 → Thế kỷ 17
Khởi đầu thập niên 1500 ở châu Phi —            150115021503150415051506150715081509
Khởi đầu thập niên 1510 ở châu Phi1510151115121513151415151516151715181519
Khởi đầu thập niên 1520 ở châu Phi1520152115221523152415251526152715281529
Khởi đầu thập niên 1530 ở châu Phi1530153115321533153415351536153715381539
Khởi đầu thập niên 1540 ở châu Phi1540154115421543154415451546154715481549
Khởi đầu thập niên 1550 ở châu Phi1550155115521553155415551556155715581559
Khởi đầu thập niên 1560 ở châu Phi1560156115621563156415651566156715681569
Khởi đầu thập niên 1570 ở châu Phi1570157115721573157415751576157715781579
Khởi đầu thập niên 1580 ở châu Phi1580158115821583158415851586158715881589
Khởi đầu thập niên 1590 ở châu Phi1590159115921593159415951596159715981599
Khởi đầu thập niên 1600 ở châu Phi1600