Thể loại:Khởi đầu thế kỷ 18

Khởi đầu thế kỷ 18
1700171017201730174017501760177017801790

Thể loại này dành cho các tổ chức, địa danh, công ty và các định nghĩa khác thành lập vào thế kỷ 18.