Thể loại:Kinh tế lượng

Kinh tế lượng là một môn phân tích thực nghiệm dựa vào các phương pháp của thống kế học và toán kinh tế, đồng thời xây dựng các mô hình kinh tế trên cơ sở các lý luận kinh tế học. Hai mục đích chính của kinh tế lượng là cung cấp nội dung thực nghiệm cho lý luận kinh tế và đưa các lý luận kinh tế đi kiểm định xem đúng hay sai.

Xem bài chính về Kinh tế lượng.

Thể loại con

Thể loại này gồm 4 thể loại con sau, trên tổng số 4 thể loại con.

C

D

K

M

Các trang trong thể loại “Thể loại:Kinh tế lượng”

12 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 12 trang.