Thể loại:Kinh tế lượng

Kinh tế lượng là một môn phân tích thực nghiệm dựa vào các phương pháp của thống kế học và toán kinh tế, đồng thời xây dựng các mô hình kinh tế trên cơ sở các lý luận kinh tế học. Hai mục đích chính của kinh tế lượng là cung cấp nội dung thực nghiệm cho lý luận kinh tế và đưa các lý luận kinh tế đi kiểm định xem đúng hay sai.

Thể loại con

Thể loại này có 4 thể loại con sau, trên tổng số 4 thể loại con.

Trang trong thể loại “Kinh tế lượng”

Thể loại này chứa 12 trang sau, trên tổng số 12 trang.