Thể loại này đề cập đến cây lúa gạo, gồm lúa tẻ (Oryza sativa) và lúa nếp (Oryza glaberrima).

Thể loại con

Thể loại này có 2 thể loại con sau, trên tổng số 2 thể loại con.

C

G

  • Gạo(2 t.l., 14 tr.)