Thể loại:Laser

Laser là tên viết tắt của từ "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation", nghĩa là khuếch đại ánh sáng bằng phát xạ kích thích.

Thể loại con

Thể loại này gồm thể loại con sau.

Ư