Thể loại:Luân trùng

Luân trùng hay Trùng bánh xe (Rotifera) là một ngành động vật gồm những động vật khoang giả, có kích thước rất nhỏ.

Danh sách dưới đây được xếp theo tên khoa học của chúng.

Các trang trong thể loại “Thể loại:Luân trùng”

Thể loại này gồm trang sau.