Thể loại:Mâu thuẫn trong văn hóa đại chúng

Thể loại này bao gồm các âm mưu bạo lực, khủng bố và chiến tranh trong văn hóa đại chúng.

Thể loại con

Thể loại này gồm 6 thể loại con sau, trên tổng số 6 thể loại con.