Thể loại:Mùa Chay Kitô giáo

Trong Kitô giáo Tây phương, Mùa Chay là thời gian bốn mươi ngày trước Lễ Phục Sinh kéo dài từ ngày Thứ tư Lễ Tro đến Thứ bảy Tuần Thánh. Lễ Phục Sinh luôn luôn rơi vào một Chủ nhật giữa ngày 22 tháng 3 và 25 tháng 4 vì vậy, Thứ tư Lễ Tro có thể rơi vào bất cứ thời điểm nào giữa ngày 4 tháng 2 và 10 tháng 3.

Thể loại con

Thể loại này chỉ có thể loại con sau.

T

Trang trong thể loại “Mùa Chay Kitô giáo”

Thể loại này chứa 5 trang sau, trên tổng số 5 trang.