Thể loại:Mất 1178

Mất thập kỷ 1170:
1170 – 1171 – 1172 – 1173 – 1174
1175 – 1176 – 1177 – 1178 – 1179

Thể loại này liệt kê những người qua đời năm 1178. Xem thêm những người sinh năm 1178.

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.