Thể loại:Mất 1675

Mất thập kỷ 1670:
1670 – 1671 – 1672 – 1673 – 1674
1675 – 1676 – 1677 – 1678 – 1679

Thể loại này liệt kê những người qua đời năm 1675. Xem thêm những người sinh năm 1675.