Thể loại:Mất 1740

Mất thập kỷ 1740:
1740 – 1741 – 1742 – 1743 – 1744
1745 – 1746 – 1747 – 1748 – 1749

Thể loại này liệt kê những người qua đời năm 1740. Xem thêm những người sinh năm 1740.