Thể loại:Mất 1767

Mất thập kỷ 1760:
1760 – 1761 – 1762 – 1763 – 1764
1765 – 1766 – 1767 – 1768 – 1769

Thể loại này liệt kê những người qua đời năm 1767. Xem thêm những người sinh năm 1767.