Thể loại:Mất 1835

Mất thập kỷ 1830:
1830 – 1831 – 1832 – 1833 – 1834
1835 – 1836 – 1837 – 1838 – 1839

Thể loại này liệt kê những người qua đời năm 1835. Xem thêm những người sinh năm 1835.