Thể loại:Mất 1857

Mất thập kỷ 1850:
1850 – 1851 – 1852 – 1853 – 1854
1855 – 1856 – 1857 – 1858 – 1859

Thể loại này liệt kê những người qua đời năm 1857. Xem thêm những người sinh năm 1857.