Thể loại:Mất 1908

Mất thập kỷ 1900:
1900 – 1901 – 1902 – 1903 – 1904
1905 – 1906 – 1907 – 1908 – 1909

Thể loại này liệt kê những người qua đời năm 1908. Xem thêm những người sinh năm 1908.