Thể loại:Mất 1913

Mất thập kỷ 1910:
1910 – 1911 – 1912 – 1913 – 1914
1915 – 1916 – 1917 – 1918 – 1919

Thể loại này liệt kê những người qua đời năm 1913. Xem thêm những người sinh năm 1913.