Thể loại:Mất 1933

Mất thập kỷ 1930:
1930 – 1931 – 1932 – 1933 – 1934
1935 – 1936 – 1937 – 1938 – 1939

Thể loại này liệt kê những người qua đời năm 1933. Xem thêm những người sinh năm 1933.