Thể loại:Mất 1956

Mất thập kỷ 1950:
1950 – 1951 – 1952 – 1953 – 1954
1955 – 1956 – 1957 – 1958 – 1959

Thể loại này liệt kê những người qua đời năm 1956. Xem thêm những người sinh năm 1956.