Thể loại:Mất 220 TCN

Mất thập kỷ 220 TCN:
229 – 228 – 227 – 226 – 225
224 – 223 – 222 – 221 – 220

Thể loại này liệt kê những người qua đời năm 220 TCN. Xem thêm những người sinh năm 220 TCN.

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.