Thể loại:Mất 302 TCN

Mất thập kỷ 300 TCN:
309 – 308 – 307 – 306 – 305
304 – 303 – 302 – 301 – 300

Thể loại này liệt kê những người qua đời năm 302 TCN. Xem thêm những người sinh năm 302 TCN.

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.