Thể loại:Mất 349 TCN

Mất thập kỷ 340 TCN:
349 – 348 – 347 – 346 – 345
344 – 343 – 342 – 341 – 340

Thể loại này liệt kê những người qua đời năm 349 TCN. Xem thêm những người sinh năm 349 TCN.


Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.