Thể loại:Mất 382

Mất thập kỷ 380:
380 – 381 – 382 – 383 – 384
385 – 386 – 387 – 388 – 389

Thể loại này liệt kê những người qua đời năm 382. Xem thêm những người sinh năm 382.

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.