Thể loại:Mất 499 TCN

Mất thập kỷ 490 TCN:
499 – 498 – 497 – 496 – 495
494 – 493 – 492 – 491 – 490

Thể loại này liệt kê những người qua đời năm 499 TCN. Xem thêm những người sinh năm 499 TCN.

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.