Thể loại:Mất 56 TCN

Mất thập kỷ 50 TCN:
59 – 58 – 57 – 56 – 55
54 – 53 – 52 – 51 – 50

Thể loại này liệt kê những người qua đời năm 56 TCN. Xem thêm những người sinh năm 56 TCN.

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.