Thể loại:Mất 596

Mất thập kỷ 590:
590 – 591 – 592 – 593 – 594
595 – 596 – 597 – 598 – 599

Thể loại này liệt kê những người qua đời năm 596. Xem thêm những người sinh năm 596.

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.