Thể loại:Mất 696

Mất thập kỷ 690:
690 – 691 – 692 – 693 – 694
695 – 696 – 697 – 698 – 699

Thể loại này liệt kê những người qua đời năm 696. Xem thêm những người sinh năm 696.

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.