Thể loại:Mất 726

Mất thập kỷ 720:
720 – 721 – 722 – 723 – 724
725 – 726 – 727 – 728 – 729

Thể loại này liệt kê những người qua đời năm 726. Xem thêm những người sinh năm 726.

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.