Thể loại:Mất 776

Mất thập kỷ 770:
770 – 771 – 772 – 773 – 774
775 – 776 – 777 – 778 – 779

Thể loại này liệt kê những người qua đời năm 776. Xem thêm những người sinh năm 776.

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.