Thể loại:Mất 787

Mất thập kỷ 780:
780 – 781 – 782 – 783 – 784
785 – 786 – 787 – 788 – 789

Thể loại này liệt kê những người qua đời năm 787. Xem thêm những người sinh năm 787.

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.