Thể loại:Mất năm 1149

Mất thập kỷ 1140:
1140 – 1141 – 1142 – 1143 – 1144
1145 – 1146 – 1147 – 1148 – 1149

Thể loại này liệt kê những người qua đời năm 1149. Xem thêm những người sinh năm 1149.

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.