Thể loại:Mất năm 1228

Mất thập kỷ 1220:
1220 – 1221 – 1222 – 1223 – 1224
1225 – 1226 – 1227 – 1228 – 1229

Thể loại này liệt kê những người qua đời năm 1228. Xem thêm những người sinh năm 1228.

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.